Propozice

Požární útok družstev žen a mužů

„O pohár starosty SDH Velká Chmelištná“

Družstvo (1+5 nebo 1+6)

PS 12 bez úprav, 2x dlouhá savice, sací koš, 1x ventilové lano, 1x záchytné lano, 2x proudnice C, 3x hadice B, 4x hadice C, 1x rozdělovač

Povel ke startu: na pokyn hlavního rozhodčího!

Příprava ke startu :   5 minut

Provedení pokusu   :  2 minuty ( za chyby či nesplnění úkolu +10 vteřin penalizace )

Provedení požárního útoku:

Po spojení přívodního vedení se na sací koš připojí záchytné a ventilové lano. ( Vše je sešroubované a připojené před ponořením do kádě)! Druhý konec záchytného lana se uváže na stroj a ventilové lano se ovine kolem první savice od PS 12. Je zakázáno nabírání a pumpování – nutno použít vývěvu!!! Při tvoření dopravního vedení a útočných proudů s hadice rozvinují, rozkládají a poté spojují!!!

Povinné:   přilba, opasek, pevná obuv!!!