O nás

Obec Velká Chmelištná leží na území bývalých Sudet. Její založení se traduje kolem roku 1280. V roce 1876 byl založen spolek četnictva, myslivecké stráže a hasičstva. Proto tento rok považujeme za rok, kdy u nás vznikl první hasičský sbor. Do jeho života nešťastně zasáhla světová válka a následný odsun obyvatel německé národnosti, kterých v té době v obci žila nadpoloviční většina.
Po roce 1948 u nás vznikl Požární sbor. Ten dohlížel na dodržování obecných pravidel v oblasti požární ochrany a její prevence. Jedenkrát ročně se účastnil společných cvičení v rámci rakovnického okresu, pořádal hasičské plesy a zábavy.
Novodobou éru sboru považujeme od roku 2002 kdy při dopravní nehodě tragicky zahynul starosta SDH. Od té doby každoročně pořádáme netradiční hasičské závody. Nejprve jako jeho „memoriál“, nyní jako „Pohár starosty SDH Velká Chmelištná“ dospělých, a závodů mládeže v požárním útoku „Drahuščin pohár“ v rámci okresní ligy.
Naše SDH tvoří místní obyvatelé, chataři a chalupáři. Jeho počet je paradoxně vyšší, než počet stálých obyvatel obce. Aktivních členů sboru je nyní pouze 30 včetně žen a dětí. Mužská část aktivních členů je zařazena do výjezdové skupiny JPO V. Svojí odbornost si každoročně udržujeme účastí na hasičských soutěžích v rámci okresu i jinde v ČR.
V obci Velká Chmelištná je naše spolková činnost ze strany OÚ výrazně podporována. Díky tomu a také podpoře našich sponzorů si můžeme dovolit pořádat tradiční akce jako oslavy májů a čarodějnic, dětské dny plné soutěží o ceny, drakiády atd. SDH naopak pracuje pro obec formou brigád sběru listí, řezání a štípání dřeva pro potřebu společenské místnosti OÚ, prořezávání dřevin, čištění obecních rybníků atd.
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo v roce 2016 založit dětské, zatím pouze dívčí družstvo, které jeho trenérky teoretickou i praktickou přípravou vedou k hasičině. Jejich „maminkovský“ přístup k nim je viditelnou zárukou, že děti práce baví a roste nám v obci další generace, což je velmi důležité a za což jim patří velký dík.

SDH Velká Chmelištná