Členové

Aktivní

Pátek Michal         Starosta,koš
Cyrmon Milan      Místostarosta,proud
Šuran Radovan    Místostarosta,strojník
Helmut Levý         Velitel,strojník
Ogurek Petr          Revizor,savce
Krčil Martin          Revizor,proud
Rohr Petr               Pokladník,rozdělovač

Šárka Šuranová a Gabriela Kolářová
Vedoucí kolektivu mladých hasičů